Tarieven en vergoeding

Behandeling:

  1e behandeling      (intake,(deel-)massage).                     60 minuten > 50.00 euro

(graag medicatielijst, zorgpas, 1 grote en 1 kleine handdoek meenemen naar de  1e behandeling.)

Vervolg behandeling:

30 minuten > 22.50 euro.

60 minuten > 45.00 euro.

Behandeling met Magnesium producten       

30 minuten > 27.50 euro

60 minuten > 50.00 euro

Het is mogelijk om een massage samen te stellen, vraag naar de mogelijkheden (voetreflex, stoelmassage, deel massage).

Stoel massage

In Sportcentrum-Leek sportleden                    20 minuten >  12.50 euro

In Sportcentrum-Leek niet leden                  20 minuten  > 15 euro


U ontvangt van mij een nota, deze moet u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Alle behandelingen worden tegen contante  of Pin betaling uitgevoerd  . 

Behandelingen die niet door kunnen gaan, dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd.

Niet tijdig afgezegde afspraken worden alsnog in rekening gebracht!

Wordt een behandeling vergoed?

Ik ben aangesloten bij de FAGT, de Federatie voor Additief Geneeskundige Therapeuten en bij de stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (RBCZ). Dit is een organisatie die therapeuten, werkzaam in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut).

Via de FAGT ben ik sinds 1 Januari 2017  aangesloten bij de wet WWKGZ  (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg) en daardoor ook bij www.zorggeschil.nl  en  www.quasir.nl, voor klachtafhandeling en geschilleninstantie.

 Deze beroepsverenigingen staan borg voor een goede kwaliteit van de bij haar aangesloten leden. De FAGT eist van haar therapeuten handhaving van kwaliteit door bijscholingen verplicht te stellen. Voor de bescherming van de consument hebben zij een duidelijke klacht- en tuchtrechtregeling.

Doordat ik ben aangesloten bij deze beroepsvereniging komen behandelingen die door mij gegeven worden geheel of gedeeltelijk voor vergoeding door de zorgverzekeraars in aanmerking. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het soort verzekering dat u heeft en of u aanvullend verzekerd bent.

Via de site van de FAGT, kunt u onder de knop ‘bezoekers/vergoedingsopties’ een lijst inzien of downloaden waar alle zorgverzekeraars die mijn behandelingen vergoeden op vermeld staan.

https://www.fagt.org/client-en-student/vergoeding-zorgverzekeraars Zowel voor 2018 als 2019

 

NB:  u blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitzoeken of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

FAGT: Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten

FAGT: Compensaties

                                                                             RBCZ