Register therapeut BCZ® of HQT ® (High Quality Therapist)

Liesbeth Hummel, Ontspanningsplek  https://www.rbcz.nu/register.html wordt vergoed door zorgverzekeraars die de therapievorm of beroepsorganisatie in hun polis hebben opgenomen.

  1. Heb een door Cpion of SNRO erkend diploma op het gebied van medische-, en/of psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen, of een vrijstellend Bachelorsdiploma conform de hbo-lijst.*
  2. Bovendien een opleiding gevolgd op hbo-niveau met een opleidingsduur van 3 tot 4 jaar die alle aspecten van het therapie-vak omvat en waarin aantoonbaar sprake is geweest van een vormingsproces tot therapeut.
  3. Ben  lid van een beroepsvereniging aangesloten bij RBCZ 
  4. Voldoe aan de verplichtingen op het gebied van visitatie, intervisie en bij- en nascholing
  5. Heb een VOG verklaring, niet ouder dan 5 jaar
  6. Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die ook alle kosten van de geschillencommissie Wkkgz dekt
  7. Ingeschreven bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve geneeswijze, conform de Wkkgz.