Register therapeut BCZ® of HQT ® (High Quality Therapist)

Liesbeth Hummel, Ontspanningsplek  https://www.rbcz.nu/register.html wordt vergoed door zorgverzekeraars die de therapievorm of beroepsorganisatie in hun polis hebben opgenomen.

  1. Heb een door Cpion of SNRO erkend diploma op het gebied van medische-, en/of psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen, of een vrijstellend Bachelorsdiploma conform de hbo-lijst.*
  2. Bovendien een opleiding gevolgd op hbo-niveau met een opleidingsduur van 3 tot 4 jaar die alle aspecten van het therapie-vak omvat en waarin aantoonbaar sprake is geweest van een vormingsproces tot therapeut.
  3. Ben  lid van een beroepsvereniging aangesloten bij RBCZ / V.I.V.
  4. Voldoe aan de verplichtingen op het gebied van visitatie, intervisie en bij- en nascholing
  5. Heb een VOG verklaring, niet ouder dan 5 jaar
  6. Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die ook alle kosten van de geschillencommissie Wkkgz dekt
  7. Ingeschreven bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve geneeswijze, conform de Wkkgz.